catesp

Comptabilitat


Un dels principals problemes que tenen els professionals i les petites empreses és la confecció de la comptabilitat. La seva externalització és la millor opció per dedicar tots els seus recursos a la producció pròpia.


SERVEIS ESPECÍFICS:

Tramitació de la comptabilitat de l'empresa a les nostres oficines o al seu propi negoci
Confecció i presentació de Llibres Oficials
Confecció declaracions d'IVA i lloguers
Confecció pagaments a compte Impost de Societats/Resums anuals d'IVA i lloguers
Confecció Model 347 (operacions amb tercers)
Confecció i presentació Comptes Anuals
Elaboració de recursos, Assistència i assessorament a Inspeccions de l'Agència Tributària
Certificats Corrent de pagament
Tramitació del Fraccionament d'impostos i deutes tributaris
Control de les Notificacions Telemàtiques de l'Agència Tributària (D.E.H.)

Responsable: Jordi Solís Dominguez
jordi@lassessoria.com

A L' Hospitalet Centre: C/ Major, 10 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - Tel.: 932 605 216 - Fax: 933 379 182 – Email: lassessoria@lassessoria.com
A Collblanc: C/ Baquer, 27 – 08903 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) – Tel.: 931 853 401 – Email.: info@asesoriabemar.com