catesp

Laboral


Pels professionals i PIMES que, per la seva dimensió, no disposin d'un departament de recursos humans, els nostres especialistes li assessoraran en totes les qüestions que se'ls pugui plantejar en matèria laboral i de Seguretat Social.

SERVEIS ESPECÍFICS:

Confecció Rebuts de Salari /Confecció Tcs Pagament S.S.
Confecció Models 111 trimestrals i/o mensuals
Confecció Model 190 anual
Certificats Retencions treballadors /professionals
Confecció de Contractes de Treball i Pròrrogues
Certificats SEPE (Inem)/Maternitat/lnss
Tramitació Accidents de Treball a les Mútues
Altes i Baixes d'Autònoms, Empleades llar, etc.
Tramitació d'expedients de Capitalització a I'OTG
Altes d'Empresa a Seguretat Social
Certificats Corrent de pagament a Seguretat Social
Legalització de Llibres de Visites
Obertures davant Departament de Treball
Expedients de Jubilació, Invalidesa, etc.
Representació empresarial davant Inspecció de Treball, Conciliacions, Reclamacions de Quantia, etc.
Circulars Informatives en matèria laboral

Responsable: Carles León Fernández
carles@lassessoria.com

A L' Hospitalet Centre: C/ Major, 10 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - Tel.: 932 605 216 - Fax: 933 379 182 – Email: lassessoria@lassessoria.com
A Collblanc: C/ Baquer, 27 – 08903 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) – Tel.: 931 853 401 – Email.: info@asesoriabemar.com