catesp

Fiscal


Una planificació tributària adequada, permet atendre les obligacions fiscals pagant un mínim d'impostos. El nostre objectiu principal és aconseguir el màxim estalvi per als nostres clients, minimitzant la càrrega impositiva.

SERVEIS ESPECÍFICS

Consultes telefòniques o assistència al nostre despatx
Confecció trimestral declaracions d' IRPF
Confecció trimestral declaracions d' IVA
Confecció declaracions intracomunitàries
Confecció declaracions d'arrendaments
Declaració Censal Hisenda: Altes, Baixes i Variacions
Confecció Llibres Comptables
Certificats Corrent de pagament a Hisenda
Representació davant Inspecció d'Hisenda
Presentació telemàtica de les Declaracions
Declaracions de Renda i Patrimoni
Confecció model 347 (operacions amb tercers)
Confecció Resum anual IVA , lloguers i Certificats
Enviament de documentació per correu ordinari o electrònic
Circulars Informatives de les darreres novetats en tributació

Responsable: Jordi González González
fiscal@lassessoria.com

A L' Hospitalet Centre: C/ Major, 10 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - Tel.: 932 605 216 - Fax: 933 379 182 – Email: lassessoria@lassessoria.com
A Collblanc: C/ Baquer, 27 – 08903 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) – Tel.: 931 853 401 – Email.: info@asesoriabemar.com